28.04.2022- Γυναίκες στην Έρευνα στη διάρκεια της πανδημίας